Гоцак - изложба Ниш

 

1988-2008 г. - участие във всички общи изложби на групата на художниците в Монтана и Представителството на СБХ в града.
Май 2004 г. - съвместна изложба със Симеон Гоцак. Фоайе на общинска библиотека “Гео Милев” – Монтана.
Март 2004 г. - пета самостоятелна изложба – пластика, ХГ “Кирил Петров” – Монтана.
Февруари 2004 г. - участие в изложба “Голо тяло”. Eкспозиционна зала “Кутловица”.
2002 г. - четвърта самостоятелна изложба – малка пластика, Галерия “Люта – Монтана.
1999 г. - участие в изложба – малка пластика на катедра скулптура в галерия “Сезони” – София
1998 г. - участие в изложба – рисунка, СУ “Св.Кл.Охридски” – София.
Ноември 1996 г. - трета самостоятелна изложба – пластика (метал, дърво, керамика). Експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” - Монтана. първа самостоятелна изложба
1991 г. - втора самостоятелна изложба – сериография. Клуб на дейците на
културата - Монтана.
1990 г. - първа самостоятелна изложба – малка пластика, дърворезба, текстил -
ХГ “Кирил Петров” - Монтана.